Animatie

ANIMATIEFILM
Tijdens de eerste twee jaar van de opleiding krijg je meer inzicht in de beeldtaal en maak je via praktijkgerichte lessen en inspirerende opdrachten kennis met de meest voorkomende animatietechnieken zoals tekenfilm, stopmotion, cut-out, pixilatie, rotoscopie, zandanimatie,… Hierbij krijg je de nodige technische en theoretische
ondersteuning.
Je maakt kennis met de grote voorbeelden uit de animatiefilmgeschiedenis. We volgen alle nieuwigheden op het vlak van animatiefilm op de voet en bezoeken jaarlijks een Europees festival.
In het derde en vierde jaar start je een eigen filmproject. De leerkrachten treden hier op als mentoren die je begeleiden tijdens je persoonlijk artistiek traject. Wil je graag dieper ingaan op de filmtechnische aspecten of juist meer experimenteel, aan de slag gaan? Je bepaalt zelf je traject en je volgt je persoonlijke interesse. Het creatieve staat hier steeds centraal.
Software: Adobe Photoshop, Premiere Pro, AfterEffects, TVPaint Pro.
instagram: animatiefilm_academie_gent
facebook:  Animatiefilm Academie Gent

LESROOSTER
 

Lessenrooster

fotos bij een klas

Express

Expres

haas

Haas - Tinne Kieckens

PROUST

Proust - Julie Martin

Zeebonk zoekt schip

Zeebonk zoekt schip - Julie Martin

Marijke De Belie - Kooi

Kooi - Marijke De Belie

Roza Lambrechts - Koffiekanman

Koffiekanman - Roza Lambrechts

Groepswerk tweede jaar - Let's dance

Let's dance - groepswerk 2de jaars

Ajiri Okpobresi - Squeak

squeak - Ajiri Okpobresi

Amber Vallance - Stapcyclus

stapcyclus - Amber Vallance
opname stopmotion 'was'
opname stopmotion met plasticine
Kerstmodel
Kunstenaarsgesprek Lasse Persson/Lisa Tulin
animatie 'lipsynchronisatie'
Kunstenaarsgesprek Lasse Persson/Lisa Tulin
Lisa Tulin/Lasse Persson
Modeltekenen
stopmotion met plasticine, 1ste jaar
modeltekenen
modeltekenen

Website door Academie voor Beeldende Kunst. Juridische informatie en privacy.