Lezing Marianne Theunissen

za, 09/02/2019
Lezing Marianne Theunissen

In de projecten van Marianne Theunissen worden de relaties met objecten onderzocht. Het gaat over de grenzen tussen het eigen ik en het ding; over bijvoorbeeld de vraag of de grenzen die we menen waar te nemen tussen het ik en de omgeving wel bestaan? Welke rol spelen gewoonte, verbeelding en affectie binnen het bepalen van die grenzen?

Haar werk refereert eveneens aan het verlangen een ongedifferentieerd deel te zijn van de omringende wereld, van medemensen en van dingen. Dat verlangen botst met een hedendaags wereldbeeld dat lijkt te benadrukken dat materiele dingen vooral ‘lege’, zielloze en onbeweeglijk gebruiksvoorwerpen zijn, die afgezonderd van elkaar leven, ieder in zijn eigen cocon. Het is een wereldbeeld waarin objecten niet tot interactie in staat zijn.

Echter, in een tijd waarin een deur kan worden geopend via een menselijke stem en een mobiele app. ‘weet’ hoeveel slaap we nodig hebben op een dag, lijkt het erop alsof objecten weer magische handelingen mogen verrichten en over magische kennis mogen beschikken. Net zoals in prehistorische tijden waarin bomen, stenen en dieren nog inspraak hadden in ons leven.

De performances, video’s, tekeningen en sculpturen van Theunissen ontstaan vanuit een ervaringsgerichte aanpak, waarbij ze zoekt naar een interactie die de overgang van en het conflict tussen het menselijk lichaam en de omringende omgeving zichtbaar maakt.

Theunissen maakt van sculpturen en objecten installaties waarin ze zichzelf filmt. In haar films probeert ze enerzijds niet alleen zelf te handelen, maar ook objecten en de omgeving als ‘acteurs’, als dingen met een eigen wil of agenda, te kunnen benaderen. Haar objecten en tekeningen laten overgangen zien tussen het menselijk lichaam, menselijke bewegingen en karakteristieken, en objecten.

Marianne Theunissen is een multidisciplinaire kunstenaar; ze schrijft, maakt films, performances, tekeningen en sculpturen. In 2014 werd zij door de Mondriaan stichting gesubsidieerd een onderzoeksperiode te besteden aan het Europees Keramisch Werkcentrum in den Bosch. In de afgelopen twee jaar deed zij een onderzoeks-master aan de Universiteit van Utrecht naar de daadkracht en autonomie van dingen in de beeldende kunst. Ze heeft twee keer de Nederlandse Koninklijke Subsidie voor de schilderkunst gewonnen en ze is sinds 1996 tutor aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam.

Toegankelijk voor iedereen.

Website Marianne Theunissen

Vind je weg naar het lokaal Kunst & Cultuur

adres: 
Lokaal Kunst & Cultuur - Academie voor Beeldende Kunst Gent

Website door Academie voor Beeldende Kunst. Juridische informatie en privacy.