SPECIALISATIECURSUS

 
SPECIALISATIECURSUS

Proficiat! Je hebt de hogere graad beëindigd. Wil jij je nu verder ontplooien op zowel artistiek als technisch vlak? Ben je gepassioneerd door je discipline en zoek je naar vervolmaking?

Dan is de Specialisatiegraad iets voor jou! Je studietraject bestaat uit 2 leerjaren en omvat 8 lesuren per week: 6 uur artistiek atelier en 2 uur algemene vakken.

In het atelier leer je een eigen beeldtaal ontwikkelen vanuit je persoonlijke thematiek. Hiervoor krijg je individuele begeleiding op maat en ontwikkel je zo je eigen artistieke maturiteit.

De algemene vakken ondersteunen je engagement en ambitie. Dit door groeiende reflectie, (zelf)evaluatie en onderzoek. Hoe maak je een c.v., portfolio of website op zodat je vlot contacten legt met galerijen en deel kan nemen aan projecten (artist-in-residence)? Hoe presenteer je jouw werk in een tentoonstelling?

Met een gezamenlijke tentoonstelling sluiten wij de Specialisatie af.

De Specialisatie is natuurlijk geen eindpunt voor jou. Je krijgt alle tools om als kunstenaar te blijven groeien en zo je plaats te vinden in het brede veld van de actuele kunsten.

Toelatingsvoorwaarden - Een leerling geslaagd in het 4e jaar hogere graad en die de specialisatiegraad nog niet gevolgd heeft, kan naar S1 en volgt het nieuwe programma Specialisatie in ’18-’19 - Een leerling die huidig schooljaar reeds in de specialisatiegraad les volgde, kan zijn traject vervolmaken in de nieuwe specialisatie-opleiding. - Van een externe leerling wordt verwacht dat hij/zij eigen werk, intenties, engagement en ambitie toelicht met een schetsboek/foto’s, ... -
Om de begeleiding optimaal te kunnen voorbereiden, verwachtingen, engagement en ambitie op elkaar af te stemmen, nodigen we elke leerling uit op een individueel gesprek op maandag 24 september.

Info en Inschrijven: De eerste week van september is er geen les. Je kan dan wel bij de leerkrachten van de ateliers of op het secretariaat terecht voor info en hulp bij het inschrijven. Er is een infomoment voor alle leerlingen specialisatie op maandag 3 september.

Klik hier voor meer informatie

Meer info over de algemene vakken?
Stuur een mailtje naar de leerkachten Céline Butaye, Parcifal Neyt en Fiorella Stinders.

Lessenrooster

fotos bij een klas

Website door Academie voor Beeldende Kunst. Juridische informatie en privacy.