Kinder - Atelier

IN DE ACADEMIE
         BEELDATELIERS                >
         AUDIOVISUELE ATELIERS

WIJKATELIERS
         BEELDATELIERS                  

 

 
Beeldateliers (6 tot 12 jaar) 

Jullie kinderen zijn onze dapperste reizigers: we gaan onbevangen elk avontuur tegemoet, mijden geen enkele ontmoeting en gaan heel ver in onze fantasie. Vanuit een vlek, een stijl, een gevoel, een beeld; met nu eens een potlood, dan weer een brok klei of afvalmateriaal. Elke week duiken we in een nieuw avontuur, wacht een nieuwe verrassing op ons parcours. We fixeren ons niet zozeer op een bestemming: plezier, zelfvertrouwen en zelfkennis zijn de echte beloning in dit ontdekkingsatelier! 
Beeldende vorming voor kinderen gaat door tijdens vrije (voor)middagen in de hoofdschool of na de schooluren in een school in je buurt, telkens 2 lesuren per week.

Lessenrooster

fotos bij een klas

Experimenteel tekenen met bamboestokken/ zaterdagatelier LG Academie
Experimenteel tekenen met bamboestokken/ zaterdagatelier LG Academie
herfst tapijt
blow-up herfstbladeren

Website door Academie voor Beeldende Kunst. Juridische informatie en privacy.