Wijkateliers

IN DE ACADEMIE
         BEELDATELIERS
         AUDIOVISUELE ATELIERS

WIJKATELIERS
         BEELDATELIERS              >

 

 
Wijkateliers:
 beeldatelier (6 tot 12 jaar) in scholen en musea in en rond de stad

Wij geloven dat kunst een emanciperend effect kan hebben maar weten dat niet iedereen spontaan de weg naar een kunstopleiding of kunstacademie vindt. Daarom organiseren wij op verschillende plekken (scholen, musea,...) in groot Gent ateliers beeldende vorming voor kinderen. Ondertussen zijn we op meer dan 50 momenten en op meer dan 20 plekken actief om kinderen van verschillende leeftijden te laten ontdekken, zin te doen krijgen en impulsen te geven om het plezier te bewaren van het creatief zijn met eenvoudige materialen. 
Samen met Brede School willen we op deze manier de ontwikkelingskansen van kinderen vergroten.

Op deze plattegrond vind je een wijkatelier in jouw buurt.

LESROOSTER

Lessenrooster

fotos bij een klas

Kasteelateliers CJK

de ateliers in het CJK werkten rond de tentoonstelling van Jacques 't Kindt (oktober 2016)

cjk

ateliers in het Centrum voor Jonge Kunst (Mariakerke)
ateliers in het Centrum voor Jonge Kunst (Mariakerke)
ateliers in het Centrum voor Jonge Kunst (Mariakerke)
ateliers in het Centrum voor Jonge Kunst (Mariakerke)
Guislainmuseum/ Wiens hoofd zit onder die zak verscholen?
Guislainmuseum/ Wiens hoofd zit onder die zak verscholen?
Guislainmuseum/ Mijn geheim stratenparcours
Guislainmuseum/ Mijn geheim stratenparcours
Guislainmuseum/ Mijn geheim stratenparcours
Guislainmuseum/ Mijn geheim stratenparcours
Guislainmuseum/ Mijn geheim stratenparcours

Website door Academie voor Beeldende Kunst. Juridische informatie en privacy.