Minus One Jongeren Centrum

Minus One Centrum Jongeren

IN DE ACADEMIE
        BEELDATELIER
        AUDIOVISUELE ATELIER

WIJKATELIERS
        MINUS ONE JONGEREN CENTRUM                        >
        TOVERBERG
        MUSEUMATELIER

Beeldateliers (12 jaar tot 18 jaar)
*NIEUW* 
Jongerenatelier in de lokalen van Minus One (Rabot). 
Je probeert die ene tekening goed te krijgen maar je weet niet wat er mankeert, je wilt graag iets maken maar je weet niet hoe je eraan moet beginnen, je bent creatief maar wilt nog meer technieken leren? Dan kan je terecht in het jongerenatelier van de Academie voor Beeldende Kunst Gent. Je leert er een brede waaier aan beeldende kunsttechnieken, je leert tekenen, maken, kijken en je doet dit samen met jongeren van jouw leeftijd en uit jouw buurt. Kom met ons kennismaken en proberen in september en start het begin van jouw artistieke carrière. 

 

Lessenrooster

fotos bij een klas

Website door Academie voor Beeldende Kunst. Juridische informatie en privacy.