VAK: KUNST & CULTUUR

Vak: KUNST & CULTUUR
In de lessen Kunst & Cultuur reflecteren we samen over de prachtige wereld van de kunsten. Vandaag is een brede benadering nodig, waar we het respect voor de klassieke meesters verbinden met nieuwsgierigheid voor de toekomst. We zoeken inzicht in oude en nieuwe culturen en vinden de link tussen traditioneel vakmanschap, hedendaagse technologische ontwikkelingen en hybride zienswijzen.
Actuele kunstenaars zijn actief in diverse (kennis)-domeinen. Hun werken staan in relatie tot de culturele, sociale en maatschappelijke context en het leven zelf. We ontmoeten hen in recente beelden van events, ingrepen in de publieke ruimte, netwerken en samenwerkingsprojecten.
Naast oefeningen in beeldanalyse, observeren we ook het werkproces van deze kunstenaars: in welke media vertalen zij hun thematiek, welke materialen bieden hen zeggingskracht en op welke manier vinden zij met hun beeldtaal en thematiek aansluiting bij het leven en de wereld vandaag.
Kunst beleven, anders en trager kijken, en die ervaring uitdrukken en delen, is het doel van de lessen. Je blijft op de hoogte met tentoonstellingsnieuws, maakt kennis met gallerijen, musea en websites, …
Info en aankondiging van museumbezoek, lezingen en uitstappen: via de nieuwsbrief.

                                                        

Lessenrooster

Lesrooster

fotos bij een klas

Website door Academie voor Beeldende Kunst. Juridische informatie en privacy.