Digitaal Atelier

DIGITAAL ATELIER

Je gaat aan de slag met apps en programma's voor tablet, smartphone of computer om digitale beelden te creëren die vertrekken vanuit je eigen beeldwereld.

Lessenrooster

fotos bij een klas

Website door Academie voor Beeldende Kunst. Juridische informatie en privacy.