Vrije grafiek

VRIJE GRAFIEK

Grafiek is een medium als geen ander. Een medium dat je de mogelijkheid biedt om je op verschillende manieren beeldend uit te drukken. Naast de traditionele technieken (diepdruk, hoogdruk, vlakdruk en doordruk) is ons atelier ook een ideaal experimentarium voor minder gekende of nieuwere technieken!
Zo is er de laatste jaren erg veel aandacht voor een veiliger manier van werken en kunnen onze leerkrachten met recht en rede zeggen dat ze pioniers zijn op dit vlak.
Fotopolymeertechnieken, watergedragen zeefdruk, monotype met watergedragen inkten, non-toxisch etsen, Japanse houtsnede, digitale technieken,… het maakt allemaal deel uit van dit nieuwe denken.
We besteden vooral aandacht aan het ontwikkelen van een eigen beeldtaal. Het is natuurlijk ook belangrijk dat je de technieken goed onder de knie krijgt om een boeiend werk te creëren. Maar de techniek is enkel een middel, het beeld blijft centraal in je zoektocht.

 

Lessenrooster

fotos bij een klas

Website door Academie voor Beeldende Kunst. Juridische informatie en privacy.